Het comfort onderweg is prima. En de chauffeur rijdt echt met gevoel voor zijn passagiers.

Milieu

Taxi van Dijk is een taxi- en touringcarbedrijf met een sterke betrokkenheid bij het milieu. De bedrijfsvoering is erop gericht de milieueffecten van de bedrijfsvoering continu te verbeteren. Om dit te realiseren heeft Taxi van Dijk een milieumanagementsysteem opgezet volgens de internationale ISO 14001-norm.

Het milieumanagementsysteem helpt om door middel van doelstellingen de belangrijkste milieueffecten te verminderen. Met behulp van het milieuaspectenregister is bepaald dat de twee belangrijkste milieueffecten zijn: emissie naar de lucht  en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (brandstof), beide veroorzaakt door het gebruik van onze voertuigen.

De doelstellingen zijn erop gericht deze belangrijkste milieueffecten te reduceren, o.a. door een strikt vervangingsbeleid van onze voertuigen en maatregelen om brandstofgebruik te beperken. Het vervangingsbeleid zorgt ervoor dat we de continu voertuigen inkopen die voldoen aan de strengste emissienormen en we de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen.

Naast het verbeteren van onze milieuprestatie zorgt het managementsysteem voor het bijhouden en naleven van wet- en regelgeving op milieugebied. Het voldoen aan wettelijke eisen en eventuele wijzigingen in milieuwetgeving wordt door ons op regelmatige basis gecontroleerd.